Når en minister går af

Når en minister går af

  En anden dansk tradition er, at der følger en gave med til den nye minister og en til den afgående. I go kollegial stil, så er det gaver, der gives med et smil, og det har været en tradition siden starten af 1990’erne. Det er for eksempel den sherifstjerne, der blev givet til en...

Læs mere
De store politiske landvindinger

De store politiske landvindinger

  Ind imellem sker der store ting i dansk politik. Til hverdag giver politikere til kende, at de på ingen måde kan enes med politikerne på den anden fløj om en bestemt politik, men da langt de fleste regeringer i Danmark er mindretalsregeringer, så lykkes det som regel af indgå nogle kompromisser, så der kan...

Læs mere
De fire gamle partier

De fire gamle partier

  Når du skal stemme til et valg, så vil du opdage, at der bliver brugt godt af alfabetets bogstaver til alle de partier, der stiller op. Ved siden af dem, der finder du alle løsgængerne, der stiller op uafhængigt af hinanden. Sådan har det ikke været alle dage, for der var en gang hvor...

Læs mere
Mærkelige love er der nok af

Mærkelige love er der nok af

  Ind i mellem støder vi alle på regler og love, der lyder mere end almindeligt skørt. For nogles vedkommende skyldes det, at de har haft en historisk betydning, men at nyere lovgivning har sat dem ud af kraft. Der er også love, der gav god mening i den samtidig, hvor de blev skabt, men...

Læs mere
Vi har tredeling af magten

Vi har tredeling af magten

  I Danmark er magten fordelt. Det er endnu en af de mange ting, der sikrer demokratiet. Tanken om en fordeling af magten går tilbage til den franske filosof Montesquieu, der var den første, der kom med tanker om dette område. Hvordan magten er fordelt i praksis Magten i Danmark er fordelt på tre områder,...

Læs mere
Der holdes øje med det offentlige

Der holdes øje med det offentlige

  Der er i Danmark en dejlig dansk opfindelse, og det hedder en ombudsmand. Tanken har eksisteret længe og er en del af Grundloven, der sikrer borgernes adgang til en upartisk ombudsmand, der kan udtale sig om det offentlige. Det er ikke en domstol Ombudsmanden kommer med udtalelser. Han kan komme med kritik, og han...

Læs mere
Vedtagelse af en lov

Vedtagelse af en lov

  En lov skal være gennemarbejdet, inden den bliver vedtaget. Det er ikke så lige til, som mange måske tror, for et lovforslag skal behandles tre gange, inden det kan vedtages i Folketinget. Det hele starter med, at der skal laves et lovforslag, der både består i en udformning af loven, men også lovens forarbejder,...

Læs mere