De store politiske landvindinger

De store politiske landvindinger

 

Ind imellem sker der store ting i dansk politik. Til hverdag giver politikere til kende, at de på ingen måde kan enes med politikerne på den anden fløj om en bestemt politik, men da langt de fleste regeringer i Danmark er mindretalsregeringer, så lykkes det som regel af indgå nogle kompromisser, så der kan skabes nye love og regler.

Samtidig sker der ind imellem skelsættende begivenheder i dansk politik, der har flyttet rigtig meget og skabt grobund for det samfund, vi har i dag. En af de begivenheder er Kanslergadeforliget.

I statsministerens lejlighed

I 1933 hed statsministeren Thorvald Stauning, og han boede i Kanslergade. Det så kendte forlig sket i hans bopæl, for det var her alle parterne mødtes for at forhandle det hele på plads.

Baggrunden var den store depression, der kom efter børskrakket i 1929, og der skulle gøres noget for at få den danske økonomi på fode igen. Det medførte et forlig om landbruget gennem devaluering, en nedsættelse af ejendomsskatterne samt forskellige tiltag på kriseområdet generelt.

Det blev socialreformdelen, der efterfølgende fik størst betydning. Det, vi i dag tager for givet, som gratis lægehjælp og pensioner ti ældre og syge, blev indført her. En landvinding for mange mennesker i Danmark, og noget vi alle nyder godt af i dag.

Forhandlinger over middagsmaden

Men forhandlinger behøver ikke kun foregå hjemme eller på Christiansborg. Rio Bravo forliget er et andet kendt forlig, hvor den daværende statsminister, Poul Schlüter, efter sigende telefonisk kom med et nyt udspil til Fremskridtspartiets medlemmer, hvor et par stykker af dem på et tidspunkt spiste på Rio Bravo i indre København.

Ikke alle forlig fungerer, og det her var et af dem. De forskellige parter syntes ikke, de fik nok til, at de ville stemme for, og det endte som bekendt med et Folketingsvalg, da en regering ikke har andet valg, hvis der ikke kan blive stemt for en finanslov.

De skaber en bedre hverdag

Om et forlig bliver til noget eller ej, så skal der ikke herske nogen tvivl om, at de politikere, der sidder i Folketinget, ønsker at sikre et bedre samfund for os alle sammen.

Deres metoder og hvordan, vi skal nå dertil, vil variere, men i sidste ende vil de sikre, alle kan have et godt liv.

Det ses tydeligt i alle de partiprogrammer, der er tilgængelige, og hvor en hver kan sætte sig ind i de mange holdninger, der findes, og ud fra det nemt finde det parti, krydset skal sættes ved, så det næste forlig sikres.

kingcabs