Der holdes øje med det offentlige

Der holdes øje med det offentlige

 

Der er i Danmark en dejlig dansk opfindelse, og det hedder en ombudsmand. Tanken har eksisteret længe og er en del af Grundloven, der sikrer borgernes adgang til en upartisk ombudsmand, der kan udtale sig om det offentlige.

Det er ikke en domstol

Ombudsmanden kommer med udtalelser. Han kan komme med kritik, og han kan vurdere, om en kommune eller en forvaltning har overholdt de gældende regler og love på et område.

Men der er reelt ikke pligt til at efterleve det, ombudsmanden udtaler. Det sagt, så er det helt almindeligt, at Ombudsmandens kritik altid tages til efterretning, at en sag genoptages i forbindelse med kritik, og at den pågældende forvaltning efterlever den fortolkning af lovgivningen, som ombudsmanden har udtalt sig om.

En ekstra sikkerhed

Den faglige viden hos Ombudsmanden er helt i top. Det gælder alle ansatte. Desuden er Ombudsmandens udtalelser gennemførte, så der aldrig hersker tvivl om, hvad der menes.

For borgerne er det derfor en ekstra mulighed for at klage over bestemte forhold, så længe kravene for at gå til Ombudsmanden er overholdt.

Desuden kan Ombudsmanden tage sager op ex officio, hvilket betyder, de kan startes af egen drift.

kingcabs